Καθαρισμός Καμινάδας

Η καμινάδα μετά από περίπου 3 τόνους ξύλου ή ανάλογα με την χρήση το τζακιού, κάθε 1-2 χρόνια απαιτείτε η συντήρηση της. Η κάπνα που προσκολλάτε στο εσωτερικό της καμινάδας αν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα κρυστολλοποιείται και δημιουργεί επίσης σημαντικό πρόβλημα.

Αν η καμινάδα δεν είναι καθαρή δεν τραβάει καλά με αποτέλεσμα το τζάκι να καπνίζει. Σε ποιο προχωρημένες καταστάσεις μπορεί να δημιουργηθεί ανάφλεξη της καμινάδας ή ακόμα και έκρηξη προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην καμινάδα χώρια το κόστος της επιδιόρθωσης.

Ο Καθαρισμός της καμινάδας είναι μια σύντομη διαδικασία και το συνεργείο μας θα αναλάβει να την διαπεραιώσει καθαρά και οικονομικά. 

Ο πιο κατάλληλος χρόνος για τον καθαρισμό της καμινάδας είναι άνοιξη με καλοκαίρι όπου οι καιρικές συνθήκες βοηθάνε στο έργο.

 

Δείτε στην συνέχεια ζημιές που έχουν υποστεί τζάκια τα οποία δεν είχε καθαριστεί η καμινάδα τους με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά